Obnova objektov

POPOLNE PRENOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Priprava projekta prenove z analizo obstoječega stanja in  vsemi potrebnimi pregledi in meritvami za pripravo potrebnega obsega projekta prenove. Osnovni cilji prenove so izboljšanje pogojev za delo,  večja varnost pri vadbi in boljša izkoriščenost in funkcionalnost prostorov za vadbo. Projekti  prenove in izvedb upoštevajo vse veljavne zakonske standarde in predpise za storitve in opremo. Več informacij: janja@taurus-iq.si 

Področja prenove

NOTRANJI IN ZUNANJI ŠPORTNI OBJEKTI

  • ŠPORTNI PODI 
Prenova obstoječih manj dotrajanih podov ali popolna zamenjava obstoječih dotrajanih športnih podov.

  • ŠPORTNA VGRAJENA OPREMA 
Servis, popravilo, prenova ali kompletna zamenjava dotrajane opreme. 

  • ŠPORTNA PREMIČNA OPREMA 
Popravilo ali zamenjava.

DODATNO ZA NOTRANJE ŠPORTNE OBJEKTE

  • AKUSTIKA PROSTORA
Racionalizacija prenove z uporabo mehke akustične obloge stens ciljem izboljšanja akustike prostora in varnosti pred naletom. Skupaj z ostalimi akustičnimi materiali za stropove in stene omogoča optimalno izboljšanje akustike.

  • OSVETLITEV PROSTORA, ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE
  • EVAKUACIJSKE IN POŽARNE POTI 

Kako izgleda popolna prenova zunanjega športnega igrišča, si lahko ogledate na primeru košarkarskega igrišča #podamdaigram v Parku Tivoli, v Ljubljani:

popular post Zastarela športna dvorana Vuzenica
popular post Prenovljena športna dvorana Vuzenica
popular post Zastarela športna dvorana Nova Gorica
popular post Prenovljena športna dvorana Nova Gorica
popular post Zastarelo košarkarsko igrišče Tivoli
popular post Prenovljeno košarkarsko igrišče Tivoli, Ljubljana